Informatie


Opruimen/schoonhouden manege:

 1. Materiaal en de stal netjes achterlaten;
 2. Na gebruik de douche schoonmaken;
 3. Kantine netjes en schoonhouden;
 4. Na de les dient de gang aangeveegd te worden;
 5. Na gebruik van hindernismateriaal dient dit weer opgeruimd te worden;
 6. Mest opruimen als paard/pony los in de bak heeft gelopen.
 7. Er mag geen eigen afval in onze containers gegooid worden;
 8. Er mag geen zaagsel of iets dergelijks in onze mestcontainers worden gegooid, alleen stro en hooi wat overblijft van het voeren is toegestaan;
 9. Vriendelijk verzoek om alles zelf op te ruimen in en om de manege, de mest (dit geldt ook voor mensen met eigen paard/pony)

Vrijrijden:

 1. Labelen als je vrij wilt rijden (minimaal 1 dagdeel van tevoren ophangen, het mag ook bijv. 2 dagen van tevoren). Binnenkomen met vrijrijden mag 5 min. voor het hele uur of 5 min. na het hele uur, dus niet halverwege het uur;
 2. Leden tot 16 jaar mogen alleen vrij rijden onder begeleiding van ouders en/of verzorgers. Wij adviseren iedereen (een ongeluk zit in een klein hoekje) om niet alleen te rijden op de manege;
 3. Zonder toestemming van het bestuur is het uitdrukkelijk verboden dat niet leden vrij rijden;

Veiligheid:

 1. Het verzorgen (poetsen e.d.) van de manegepaarden is alleen toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke ter plaatse (de beheerder of instructie);
 2. Het is verboden dat personen jonger dan 18 jaar zonder begeleiding van een volwassene of buiten de reguliere lesuren in de manege verblijven;
 3. Het dragen van een veiligheidscap is verplicht voor iedereen, ongeacht welke leeftijd!
 4. Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen binnen de gehele manege;
 5. Op- en afstijgen dient in de bak te gebeuren, te paard door de gangen rijden is niet toegestaan!;
 6. Tijdens de lessen moet de gang vrijgehouden worden, er mag niks in de weg staan (paarden of anders). Dus opzadelen e.d. in de box of buiten in de trailer. Wel mogen de pakken hooi blijven staan en maximaal 1 kruiwagen. Alle overige kruiwagens moeten naar de hooischuur;
 7. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen en moeten indien nodig helpen met opzadelen bij jonge kinderen;
 8. Er mag niet in het hooi in de hooiloods gespeeld worden en ook niet op de kuilpakken;
 9. Paarden/pony’s van de manege dienen in de box opgezadeld te worden (vastzetten aan halster en touw) of aan de stang in de nieuwe hal;

Voeren/opstrooien:

 1. Het voeren van de paarden en uitmesten van de stallen is verboden (mag alleen in overleg met beheer);
 2. Het voeren dient te geschieden ’s morgens tussen 8.00-9.00 uur en ’s avonds tussen 17.00-18.00 uur en 22.00 uur hooi voeren na de lessen;
 3. Er dient voldoende stro gestrooid te worden in de boxen;
 4. De hoeveelheid kg. brok, hooi en kuil te geven aan de paarden en pony’s staat aangegeven op de naambordjes op de boxen;
 5. Er dient voldoende hooi/kuil gevoerd te worden;
 6. Na het voeren de looppaden schoon achterlaten;
 7. Personen onder de 16 jaar mogen niet voeren zonder begeleiding van een oudere;

Parkeren van auto’s/trailers:

 1. Parkeren in de doorgang tussen manege en het visrestaurant is niet toegestaan;
 2. “Luxe“ auto’s dienen aan de voorzijde geparkeerd te worden en auto’s met trailers aan de achterzijde (stationzijde);

Grote bak/kleine bak:

 1. Het is niet toegestaan om paarden/pony’s in de nieuwe (grote) bak los te laten en/of te longeren alleen als de kleine bak bezet is mag in de nieuwe bak gelongeerd worden (dus in uiterste noodzaak), loslaten NOOIT;

Algemeen:

 1. Laatste persoon die vertrekt moet de lichten uit doen en de manege afsluiten en de boxen controleren of ze allemaal dicht zitten;
 2. Het is niet mogelijk om lid te worden/blijven van de Poptarûters wanneer de betreffende ruiter ook lid is/wordt van een andere rijvereniging. Een lidmaatschap van een andere rijvereniging is alleen mogelijk in combinatie met een lidmaatschap van de Poptaruters, wanneer het gaat om activiteiten, die niet door de Poptarûters worden aangeboden (bijvoorbeeld mennen e.d.).
 3. Onregelmatigheden (ziekte van paard/pony, stukgegaan materiaal, ongewenst bezoek e.d.) zo spoedig mogelijk melden aan bestuur;
 4. De paarden mogen, in overleg met de beheerder, los in het weiland achter de manege;
 5. Privé lessen met eigen instructie is NIET toegestaan!
 6. Klachten en ideeën schriftelijk melden en binnen 14 dagen kunt u een antwoord terug verwachten. Indien u niet tevreden bent met het antwoord verwijzen wij u naar het Keurmerk Instituut;
 7. Hengsten NIET toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur;
 8. Opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1 maand;
 9. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen die zich op het terrein van de manege bevinden en die op dat moment niet aan een officiële les deelnemen.

Voor bedrijven hebben wij de mogelijkheid om een reclamebord op te hangen in de binnenbak voor €135,- per jaar. Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De clubtruien zijn verkrijgbaar in de kantine. Als er niemand in de kantine is, vraag dan aan je instructie. De kosten bedragen €25,-.

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Voor stageplekken kunt u contact opnemen met onze stalbeheerder Nathalie Wagenmaker.