Algemene ledenvergadering

De Poptaruters

21 november 2018

Afwezige bestuursleden: Hilda Haringsma en Mare Wolters

1.Opening door de voorzitter

De voorzitter, Ton Hilverda, opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. De opkomst is dit keer 4 leden en 3 bestuursleden.

We hebben een prachtige zomer gehad, we hebben het asbest van het dak laten verwijderen en het wordt door vrijwilligers weer opgebouwd. Er is heel veel werk verzet in de hitte. De afrekening is naar de gemeente gegaan ter verantwoording. We hebben nog geen reactie gehad. In de oude kantine is het asbest onder het zeil ook weg gehaald. De keuring van elektra is op 10 punten NA goedgekeurd. Wordt z.s.m. aangepast.

De proefjes en de clinics zijn geweest alles is gewoon door gegaan. Er is een instructrice tijdelijk naar Canada geweest voor een aantal maanden, we hebben daardoor veel invallers gehad maar ook dat is allemaal goed gegaan. Deze week hebben we voor het eerst sinds lange tijd een les moeten annuleren omdat het 1 uur van tevoren is afgezegd. Iedereen is netjes afgebeld. We hebben de laatste maanden afscheid genomen van een aantal instructrices en we hebben daar weer goede voor terug kunnen vinden.

2. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen van het bestuur

AVG: de manege heeft ook aan de AVG meegedaan. We hebben alles aangepast wat moest. De voorzitter en zijn vrouw zijn hier 2 avonden op cursus geweest, bedankt voor jullie inzet.

4. Ingekomen stukken

Geen.

5. Notulen vorige vergadering d.d. 25 april 2018

De notulen zijn doorgenomen.

-paarden buiten en binnen: het is allemaal heel goed gegaan, er zijn geen ongelukken gebeurd. Hierna worden de notulen goedgekeurd met dank aan Reni.

6. Gebeurtenissen afgelopen half jaar

Het afgelopen half jaar is super druk geweest met veel veranderingen en er is keihard gewerkt door al onze vrijwilligers.

Mei

Na enige discussie door onduidelijkheid was het 5 mei zover. Met prachtig mooi weer en een fantastisch verzorgd land konden de paarden voor het eerst naar buiten.

Zo was er binnen ook meer ruimte voor de voorbereidingen van de verbouwing.

In het weekend van 20 mei zijn bijna alle paarden verhuisd zodat het asbest gesaneerd kon worden. Alle tijdelijke verzorgers van de paarden nogmaals bedankt voor de goede zorgen.

Na een dikke week hadden we eindelijk een nieuw, niet lekkend, dak. Door onze vrijwilligers is er de daaropvolgende week keihard gewerkt om alles af te maken, zodat de paarden weer terug konden komen van vakantie.

Juni

Omdat de paarden nog op vakantie waren zijn dit jaar onze toppers Tommie en Rianne mee geweest naar de kermis. Zoals elk jaar was dit weer een geslaagd uitje. De volgende dag zijn alle paarden weer thuisgekomen van hun welverdiende vakantie.

Ook is de peuterspeelzaal weer op visite geweest. De kinderen vonden het weer fantastisch.

Eind juni is met tropische temperaturen de wintervoorraad hooi weer bijgevuld. Gelukkig had onze voorzitter hulp van een aantal vrijwilligers die hadden gereageerd op onze FB oproep.

Juli

In juli startte met hulp van Nathalie de verkoop van de loten van de Grote Clubactie. Het lijkt een groot succes te worden. Alle loten verkopers bedankt.

In deze periode zijn een aantal van onze instructrices gestopt en minder gaan werken. De opvulling van deze lessen was moeilijk, maar inmiddels is ons team weer compleet met een aantal nieuwe gezichten en oude bekenden.

Juli stond ook in het teken van de warmte. Onze lessen zijn hier door de instructie netjes op aangepast en de paarden op aangepaste tijden buiten gezet.

Augustus

Met hulp van het Rypster Jeugdfonds hebben we Showtime aangekocht en ook Dancer mogen verwelkomen. Beide paarden doen het fantastisch. Eelkje bedankt. Het blijft moeilijk om geschikte paarden voor de manegelessen te vinden.

Om verder te helpen met de lessen lenen we deze winter ook Joukje van de Blinkert.

Eind augustus zijn we ook weer op Ponykamp geweest. Het ponykamp was ook dit jaar helemaal vol en is zonder problemen verlopen. Helaas was dit het laatste jaar dat Paula mee was als begeleiding. Paula bedankt voor alle jaren.

September

In september zijn de werkzaamheden aan de brug gestart. Door de vlotbrug valt het oponthoud gelukkig mee.

Ook is er gestart met de EHBO lessen onder leiding van Koos. De lessen zijn een groot succes en zitten helemaal vol. En volgend jaar zijn er alweer 2 gepland in het voorjaar.

Oktober

6 oktober was het tijd voor de feestelijke heropening van de manege. Met catering door Bonny en Mare, een schriktraining van Eelkje en carrousel demonstratie van Paula was het een groot succes.

November

In november hebben we een druk programma. 4 november de buitenrit voor volwassenen. 3 weken proefjes op de zaterdagen en 4 weken clinic lessen op zondag.

Dank aan alle vrijwilligers die al deze activiteiten mogelijk maken.

Houdt onze FB pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

7. Vaststelling begroting

Ton heeft een financieel overzicht gemaakt en dit is besproken. Bedankt.

8. Prijsverhoging lesgeld van € 2,- per maand

Voor alle leden komt er 2 euro per maand bij. Sophia wordt gevraagd alles te wijzigen op de informatiebladen e.d. Voor de website wordt Hilda gevraagd e.e.a. aan te passen.

9. Verkiezing bestuursleden, aftredend en herkiesbaar

Ton Hilverda (herkiesbaar): Ton geeft aan nog wel eens 3 jaar te willen blijven zitten;

Hilda Haringsma (aftredend): er moet een nieuw bestuurslid gezocht worden. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij een bestuurslid.

10. Kring- en regiovergadering

Morgen gaan Hiltje en Ton naar de regiovergadering. Deze vergadering is vooral voor wedstrijdrijdende leden.

11. Rondvraag

Hulp kerstvakantie: er wordt hulp gevraagd voor de kerstvakantie, Nathalie heeft een lijstje opgehangen. Er moet uitgemest, gevoerd, opgestrooid worden en alles. Zet je naam erbij en alle paardjes worden blij,  2e kerstdag wil Sijtske Faber wel helpen voeren;

nieuwe leden: voelen zich vaak wat verloren, ze hebben geen rondleiding of iets dergelijks. Geen aanspreekpunt als Nathalie er niet is. Meteen bij de deur informatie ophangen met wanneer er wel iemand bereikbaar is. Met Akke is al doorgesproken dat nieuwe mensen doorgegeven worden aan Nathalie zodat Nathalie ze op kan vangen. We proberen dit zo goed mogelijk te organiseren;

open dag: om de zoveel tijd een open dag misschien organiseren? Om mensen kennis te laten maken met de manege?;

buiten zetten in de winter: we zijn hier druk mee bezig. Wachten is op de sloot die gehekkeld moet worden, daarna kunnen ze weer naar buiten;

Facebook: in april en november zijn de proefjes, wordt ook aangegeven door de instructie, ponykamp wordt altijd op Facebook en in de kantine gehaald. Ze mogen vanaf 9 jaar mee als ze goed zelfstandig kunnen galopperen. 6 volwassenen die mee gaan met rijden en 2 voor het koken;

Buiten rijden: de les wordt in de zomer bij mooi weer buiten gereden in de bak en in het land;

Vrijwilligersuren: zijn allemaal netjes op papier gezet met dank aan Nathalie.

12. Sluiting

Ton bedankt de aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15 uur.