Manege Team

Manege Team

Het bestuur

===Poptaruters===

Voorzitter/beheer Chantal Houbein

Vice-voorzitter Vacant 

Notulist/ bestuurslid Alien Okkema 

Penningmeester Vacant 

Bestuurslid Anneke Bosma 

Bestuurslid Syta de Jong

Bestuurslid Sandra de Vos 

Bestuurslid Peter den Harder

Stalbeheer

Vacant